Οι φοιτητές μπορούν να προετοιμαστούν για τα μαθήματα που επιθυμούν εντασσόμενοι σε ολιγομελή τμήματα ή σε μικρές κλειστές ομάδες. Μπορούν εξάλλου να προετοιμαστούν με ιδιαίτερα μαθήματα. Αντίστοιχα διαμορφώνεται το ύψος των διδάκτρων.

Ακολουθεί ο πίνακας των διδάκτρων.

             Αριθμός φοιτητών                                             Δίδακτρα για κάθε φοιτητή                                       
Τμήμα 4 - 12 φοιτητών         10 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα
Κλειστή ομάδα 3 φοιτητών         15 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα
Ιδιαίτερο 2 φοιτητών         20 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα
Ιδιαίτερο 1 φοιτητή         25 ευρώ για κάθε διδακτική ώρα