Διοικητικό δίκαιο: Έναρξη μαθημάτων την Πέμπτη 4 Απριλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ.

Πολιτική δικονομία (γενικό μέρος): Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 3 Απριλίου 2024 και ώρα 14.30 μ.μ.

Διοικητική δικονομία: Έναρξη μαθημάτων την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024 και ώρα 10.00 π.μ.

Οι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ για να δηλώσουν τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.