Οι επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο επιτυχίες των μαθητών του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ αποτελούν πλέον θεσμό.
 
Το φροντιστήριο νομικής ΘΕΜΙΣ είναι επί σειρά ετών πρώτο σε επιτυχίες.
 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024 από τους συνολικά 680 εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις στη νομική Θεσσαλονίκης οι 361 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Δηλαδή, περισσότεροι από τους μισούς επιτυχόντες ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι το καλύτερο φροντιστήριο νομικής και εκ του αποτελέσματος.
 
Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα παραπάνω ακαδημαϊκά έτη.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005:
Εισήχθησαν συνολικά 11 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 6 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006:
Εισήχθησαν συνολικά 22 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 9 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2006 - 2007:
Εισήχθησαν συνολικά 28 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 15 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2007 - 2008:
Οι κατατάξεις έγιναν με βάση το βαθμό πτυχίου και όχι με κατατακτήριες εξετάσεις.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009:
Εισήχθησαν συνολικά 25 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 13 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010:
Εισήχθησαν συνολικά 25 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 11 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011:
Εισήχθησαν συνολικά 25 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 15 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012:
Εισήχθησαν συνολικά 32 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 18 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013:
Εισήχθησαν συνολικά 25 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 16 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014:
Εισήχθησαν συνολικά 44 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 23 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 25 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 26 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017:
Εισήχθησαν συνολικά 44 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 21 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018:
Εισήχθησαν συνολικά 42 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 25 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 31 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 31 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 20 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022:
Εισήχθησαν συνολικά 44 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 24 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023:
Εισήχθησαν συνολικά 44 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 16 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Ακαδημαϊκό έτος 2023 - 2024:
Εισήχθησαν συνολικά 44 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 16 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι σταθερά και επί σειρά ετών πρώτο σε επιτυχίες.