1. Χαμηλό κόστος διδάκτρων - Δίδακτρα σε δόσεις
 
Όσοι εντάσσονται σε τμήμα 12 διδακτικών ωρών την εβδομάδα, καταβάλλουν ως δίδακτρα το ποσό των 500 ευρώ για κάθε μήνα παρακολούθησης μαθημάτων.
Έτσι, αν κάποιος ενταχθεί σε τμήμα προετοιμασίας διάρκειας 8 μηνών, θα καταβάλει συνολικά ως δίδακτρα το ποσό των 4.000 ευρώ.
Τα δίδακτρα καταβάλλονται στην αρχή κάθε μήνα φοίτησης.
  
2. Έκπτωση 15% σε περίπτωση εφάπαξ προκαταβολής των διδάκτρων
 
Η έκπτωση ανέρχεται σε ποσοστό 15% επί των συνολικών διδάκτρων, παρέχεται σε όσους ενταχθούν σε τμήμα προετοιμασίας διάρκειας 8 μηνών, αφορά στις εξετάσεις που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2024 και ισχύει εφόσον τα δίδακτρα προκαταβληθούν εφάπαξ μέσα σε 10 ημέρες από την έναρξη λειτουργίας του τμήματος.
Έτσι, μετά την έκπτωση 15% το τελικό κόστος των διδάκτρων διαμορφώνεται σε 3.400 ευρώ.
Εννοείται ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να προκαταβάλουν τα δίδακτρα εκμεταλλευόμενοι την έκπτωση, αφού πρώτα παρακολουθήσουν εντελώς δωρεάν ολόκληρη την πρώτη εβδομάδα προετοιμασίας.
 
3. Ειδική έκπτωση 10% στα δίδακτρα για μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ που διαμένουν σε έδρα άλλου δικηγορικού συλλόγου πλην του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης
 
Η έκπτωση αφορά σε δικηγόρους εγγεγραμμένους σε άλλους δικηγορικούς συλλόγους πλην του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης και αποσκοπεί στην ελάφρυνση των εξόδων μετακίνησης ή διαμονής στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Η έκπτωση αφορά σε όσους συμμετέχουν σε τμήμα που λειτουργεί με φυσική παρουσία των υποψηφίων στο χώρο του φροντιστηρίου. 
Η έκπτωση αυτή ανέρχεται σε ποσοστό 10% επί των διδάκτρων και αφορά στην περίπτωση της καταβολής των διδάκτρων σε δόσεις.
Έτσι, σε περίπτωση καταβολής διδάκτρων σε δόσεις, καταβάλλεται το ποσό των 450 ευρώ για κάθε μήνα παρακολούθησης μαθημάτων (άρα για προετοιμασία 8 μηνών θα καταβληθεί συνολικά το ποσό των 3.600 ευρώ).