Προετοιμασία των φοιτητών νομικής για την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2024:

Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης: Έναρξη μαθημάτων στις 7 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 13.00 μ.μ.

Διοικητική δικονομία: Έναρξη μαθημάτων στις 13 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Γενικό ενοχικό δίκαιο: Έναρξη μαθημάτων στις 14 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Σύνθεση αστικού δικαίου: Έναρξη μαθημάτων στις 20 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ.

Εμπράγματο δίκαιο: Έναρξη μαθημάτων στις 28 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 10.00 π.μ.

Σύνθεση πολιτικής δικονομίας: Έναρξη μαθημάτων στις 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ.

Συνταγματικό δίκαιο: Έναρξη μαθημάτων στις 5 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 μ.μ.

Ειδικό ποινικό δίκαιο: Έναρξη μαθημάτων στις 7 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 15.30 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.