Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ, απόλυτα εξειδικευμένο στη νομική επιστήμη πρωτοπορεί  εδώ και πολλά χρόνια σε όλους τους τομείς προετοιμασίας των μαθητών του. Διδάσκονται όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα της νομικής ακόμη και στην πιο εξειδικευμένη τους εφαρμογή.
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ οργανώνονται ποικίλα επιμορφωτικά νομικά σεμινάρια προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες:
 
α) Εκείνων οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ειδικούς διαγωνισμούς όπου η εξεταστέα ύλη περιλαμβάνει νομικά μαθήματα. Η απόλυτη νομική εξειδίκευση στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ εγγυάται την αποτελεσματική υποστήριξή τους.
 
β) Εκείνων οι οποίοι προσβλέπουν στη γνώση της νομικής επιστήμης ή στη διεύρυνση της νομικής τους κατάρτισης, ως αυτοσκοπό, δηλαδή ανεξάρτητα από τη συμμετοχή τους σε εξετάσεις.
 
Τα νομικά σεμινάρια προσαρμόζονται κατά περίσταση στις πραγματικές ειδικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων. Έτσι, επιτυγχάνεται ουσιαστική υποστήριξη με το μικρότερο οικονομικό κόστος.