Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ η άριστη προετοιμασία για τις εισαγωγικές εξετάσεις σε όλους τους κλάδους του δικαίου
 
Στο φροντιστήριο νομικής ΘΕΜΙΣ δημιουργούνται τμήματα προετοιμασίας των υποψηφίων στις εξετάσεις εισαγωγής σε μεταπτυχιακά τμήματα νομικής.
Η απόλυτη εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ στη νομική επιστήμη, η άριστη ποιότητα διδασκαλίας, η σωστή μεθοδολογία, η πολυετής εμπειρία και η τεχνογνωσία των συντελεστών του εγγυώνται την πιο οργανωμένη και ολοκληρωμένη προετοιμασία και εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα και κορυφαία ποσοστά επιτυχίας.
        
Διδάσκονται όλα τα μαθήματα της νομικής
Η μέθοδος προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ
                
Η προετοιμασία των υποψηφίων περιλαμβάνει:
Πλήρη θεωρητική ανάλυση της εξεταστέας ύλης.
Επίλυση πληθώρας πρακτικών θεμάτων.
Άμεσες και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Επισκόπηση της νομολογίας.
Συνεχή εξάσκηση στο δικανικό συλλογισμό.
Άμεση ενημέρωση σε κάθε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής.
Γραπτά διαγωνίσματα.
Δωρεάν χορήγηση βοηθητικού υλικού.
 
Η απόλυτη νομική εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
    
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ διδάσκεται αποκλειστικά και μόνον η νομική επιστήμη. Έτσι, μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρά νομικής παιδείας επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η απόλυτα εξειδικευμένη προετοιμασία και γνώση.
Όπως είναι φυσικό, ως έμπειροι νομικοί, έχουμε πλήρη επίγνωση τόσο των απαιτήσεων στις συγκεκριμένες εξετάσεις όσο και των ζητημάτων που απασχολούν τους υποψήφιους σε σχέση με τη διαδικασία αλλά και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο καλούνται να εξεταστούν.
Η απόλυτη λοιπόν εξειδίκευση του φροντιστηρίου νομικής επιστήμης ΘΕΜΙΣ σε ένα αντικείμενο το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζουμε από κάθε άποψη (οργανωτική και διδακτική) καλύτερα από οποιονδήποτε, εξασφαλίζει στους υποψήφιους τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία.

Ολιγομελή τμήματα
Ιδιαίτερα μαθήματα
 
Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι και το ότι όλα τα τμήματά του είναι ολιγομελή. Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζει την εύρυθμη, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
Για όσους υποψήφιους το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων.
 
Άριστη μεταδοτικότητα
Μεγάλη διδακτική εμπειρία
 
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ, είναι όλοι ανεξαιρέτως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με άριστη νομική κατάρτιση και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τη γνώση τους. Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα των διδασκόντων γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή από τους υποψήφιους από την πρώτη ώρα διδασκαλίας.
 
Το κόστος της προετοιμασίας
 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ παρέχει στους υποψήφιους την οικονομικότερη λύση για την προετοιμασία τους.
Το ποσό των διδάκτρων είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ παράλληλα η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.
 
Προγράμματα σπουδών
 
Τα προγράμματα μαθημάτων καθορίζονται ευέλικτα και πάντοτε σε συνεννόηση με τους υποψήφιους.
Σχηματίζονται διαρκώς τμήματα πολλών ταχυτήτων. Έτσι, το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων διαμορφώνονται κυρίως με βάση τις ανάγκες των υποψηφίων.
Για όλα τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων προετοιμασίας του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν αναλυτική πληροφόρηση επικοινωνώντας μαζί μας.