Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ η άριστη προετοιμασία των φοιτητών νομικής
 
Στο φροντιστήριο νομικής ΘΕΜΙΣ δημιουργούνται τμήματα προετοιμασίας φοιτητών νομικής όλων των τμημάτων νομικής της χώρας.  
Η απόλυτη εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ στη νομική επιστήμη, η άριστη ποιότητα διδασκαλίας, η σωστή μεθοδολογία, η πολυετής εμπειρία και η τεχνογνωσία των συντελεστών του εγγυώνται την πιο οργανωμένη και ολοκληρωμένη προετοιμασία και εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα και κορυφαία ποσοστά επιτυχίας.
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ διδάσκονται όλα τα μαθήματα της νομικής όλων των εξεταστικών περιόδων.
 
Σχετικά με την έναρξη λειτουργίας των τμημάτων προετοιμασίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφόρηση επικοινωνώντας με το φροντιστήριο. Επίσης, πληροφόρηση παρέχεται και εδώ.
 
Χαμηλό κόστος - Νέες μειωμένες τιμές διδάκτρων
 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ, με το εξαιρετικά χαμηλό κόστος διδάκτρων του, επιδιώκει να συμβάλει με κάθε τρόπο ώστε να είναι για κάθε ενδιαφερόμενο εφικτή η πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του.
Δείτε εδώ τον πίνακα διδάκτρων για την προετοιμασία των φοιτητών της νομικής.
 
Η μέθοδος προετοιμασίας
  
Η προετοιμασία των φοιτητών περιλαμβάνει:
Πλήρη θεωρητική ανάλυση της εξεταστέας ύλης. 
Επίλυση πληθώρας πρακτικών θεμάτων από κοινού με τους διδάσκοντες, αιτιολόγηση των λύσεων με παράθεση του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου και ενίσχυση με το κατάλληλο νομολογιακό υλικό.
Άμεσες και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Γραπτά διαγωνίσματα.
Συνεχή εξάσκηση στο δικανικό συλλογισμό.
Επισκόπηση της νομολογίας.
Άμεση ενημέρωση των φοιτητών σε κάθε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής.
Δωρεάν χορήγηση βοηθητικού υλικού.
 
Η απόλυτη νομική εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ 
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ διδάσκεται αποκλειστικά και μόνον η νομική επιστήμη. Έτσι, μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρά νομικής παιδείας επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η απόλυτα εξειδικευμένη προετοιμασία και γνώση. Όπως είναι φυσικό, ως έμπειροι νομικοί, έχουμε πλήρη επίγνωση τόσο των απαιτήσεων στις φοιτητικές εξετάσεις, όσο και των ζητημάτων που απασχολούν τους φοιτητές σε σχέση με τη διαδικασία αλλά και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο καλούνται να εξεταστούν. 
Η απόλυτη λοιπόν εξειδίκευση του φροντιστηρίου νομικής επιστήμης ΘΕΜΙΣ σε ένα αντικείμενο το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζουμε από κάθε άποψη (οργανωτική και διδακτική) καλύτερα από οποιονδήποτε, εξασφαλίζει στους φοιτητές τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία.
 
Ολιγομελή τμήματα - Ιδιαίτερα μαθήματα
 
Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι και το ότι όλα τα τμήματά του είναι ολιγομελή. Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζει την εύρυθμη, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία τους. 
Για όσους φοιτητές το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων. 
 
Άριστη μεταδοτικότητα - Μεγάλη διδακτική εμπειρία 
 
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ, είναι όλοι ανεξαιρέτως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με άριστη νομική κατάρτιση και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τη γνώση τους. Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα των διδασκόντων γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή από τους φοιτητές από την πρώτη ώρα διδασκαλίας. 
 
Προγράμματα σπουδών
 
Τα προγράμματα μαθημάτων καθορίζονται ευέλικτα και πάντοτε σε συνεννόηση με τους φοιτητές. 
Σχηματίζονται διαρκώς τμήματα πολλών ταχυτήτων. Έτσι, το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων διαμορφώνονται κυρίως με βάση τις ανάγκες των φοιτητών.
Για όλα τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων προετοιμασίας του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να λαμβάνουν αναλυτική πληροφόρηση επικοινωνώντας μαζί μας.