Νέες μεγάλες επιτυχίες του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ στο διαγωνισμό του 2022
 
Συγχαίρουμε θερμά όλους τους επιτυχόντες μαθητές μας που ανέδειξαν και πάλι εκπληκτικά ποσοστά επιτυχίας για το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ. Είναι βέβαιο ότι θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ποιοτική φροντιστηριακή υποστήριξη και στους υποψήφιους του επερχόμενου διαγωνισμού.  
 
Αυτοτελή ολιγομελή τμήματα ειδικά για υποψήφιους συμβολαιογράφους
 
Η προετοιμασία των υποψηφίων είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων και παρέχεται σε αυτοτελή τμήματα που συγκροτούνται αποκλειστικά και μόνον από υποψηφίους συμβολαιογράφους.
 
Διδάσκονται όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα σε ολιγομελή τμήματα
 
Διδάσκονται όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα (Αστικό δίκαιο, Πολιτική δικονομία, Εμπορικό δίκαιο, Ειδικοί νόμοι, Κώδικας συμβολαιογράφων) 
Τα τμήματα του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ είναι ολιγομελή. Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζει την εύρυθμη, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
Ο ανώτατος αριθμός ανά τμήμα είναι 12 μαθητές.
Για τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας ενός τμήματος αρκεί η συμμετοχή 4 μαθητών.
 
Το κόστος της προετοιμασίας
 
Με τα νέα απολύτως προσιτά οικονομικά προγράμματα που προτείνει το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ επιδιώκει να συμβάλει με κάθε τρόπο ώστε, να είναι για κάθε ενδιαφερόμενο εφικτή η πρόσβαση στο φροντιστήριό μας.
Το κόστος της προετοιμασίας διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των διδακτικών ωρών παρακολούθησης του υποψηφίου.
Ενδεικτικά, το κόστος των διδάκτρων για συμμετοχή σε τμήμα προετοιμασίας διάρκειας 100 διδακτικών ωρών ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ.
 
Η υποστήριξη των υποψηφίων στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ
 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ, απόλυτα εξειδικευμένο στη νομική επιστήμη, πρωτοπορεί  εδώ και πολλά χρόνια σε όλους τους τομείς προετοιμασίας των μαθητών του. Όπως είναι φυσικό και οι υποψήφιοι για την πλήρωση κενών θέσεων συμβολαιογράφων βρίσκουν στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ τον πιο κατάλληλο χώρο για πλήρη, ποιοτική και αποτελεσματική προετοιμασία.
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων νομικών γιατί παράγει έργο που επιφέρει επιτυχημένα αποτελέσματα. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η καλή φήμη του διαχέεται στο νομικό κόσμο, που και ορθή κρίση διαθέτει και ιδιαίτερα απαιτητικός είναι.
 
Η μέθοδος προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ
 
Η προετοιμασία των υποψηφίων μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
Πλήρη θεωρητική ανάλυση της εξεταστέας ύλης.
Επίλυση πληθώρας πρακτικών θεμάτων από κοινού με τους διδάσκοντες, αιτιολόγηση των λύσεων με παράθεση του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου και ενίσχυση με το κατάλληλο νομολογιακό υλικό.  
Επίλυση θεμάτων των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων. 
Άμεσες και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Διαγωνίσματα μόλις ολοκληρώνονται θεματικές ενότητες. 
Επαναληπτικά διαγωνίσματα. 
Διαγωνίσματα προσομοίωσης. 
Συνεχή εξάσκηση στο δικανικό συλλογισμό. 
Διαρκή επισκόπηση της νομολογίας, με ανάλυση μεγάλου αριθμού σημαντικών δικαστικών αποφάσεων και διαλεκτικό σχολιασμό τους. 
Άμεση ενημέρωση των υποψηφίων σε κάθε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής. 
Πρόσβαση στη νομική βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ. 
Και ούτω καθεξής.   
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ εγγυάται απόλυτα αυτό που ζητά ο υπεύθυνος υποψήφιος, δηλαδή τη σιγουριά και τη βεβαιότητα της ολοκληρωμένης και μεθοδικής προετοιμασίας.
 
Η απόλυτη νομική εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ διδάσκεται αποκλειστικά και μόνον η νομική επιστήμη. Έτσι, μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρά νομικής παιδείας επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η απόλυτα εξειδικευμένη προετοιμασία και γνώση.
Όπως είναι φυσικό, ως έμπειροι νομικοί, έχουμε πλήρη επίγνωση τόσο των απαιτήσεων στις συγκεκριμένες εξετάσεις όσο και των ζητημάτων που απασχολούν τους υποψήφιους σε σχέση με τη διαδικασία αλλά και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο καλούνται να εξεταστούν. 
Η απόλυτη λοιπόν εξειδίκευση του φροντιστηρίου νομικής επιστήμης ΘΕΜΙΣ σε ένα αντικείμενο το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζουμε από κάθε άποψη (οργανωτική και διδακτική) καλύτερα από οποιονδήποτε, εξασφαλίζει στους υποψηφίους τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία.
 
Άριστη ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών - Μεγάλη διδακτική εμπειρία
 
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ, είναι όλοι ανεξαιρέτως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με άριστη νομική κατάρτιση και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τη γνώση τους. Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα των διδασκόντων γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή από τους υποψήφιους από την πρώτη ώρα διδασκαλίας.
 
Προγράμματα σπουδών 
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ λειτουργούν τμήματα πολλών ταχυτήτων ικανά να καλύψουν όλες τις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε ενδιαφερόμενου. Σε κάθε περίπτωση, η προετοιμασία είναι συνεχής και διαρκεί μέχρι τις ημέρες των εξετάσεων.
Το πρόγραμμα σπουδών κάθε τμήματος εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως, η επιθυμητή ταχύτητα ολοκλήρωσης της προετοιμασίας, οι ειδικές απαιτήσεις των υποψηφίων, το βάθος χρόνου της προετοιμασίας κλπ. Κατά την κατάρτιση του προγράμματος καταβάλλεται προσπάθεια ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων ενασχολήσεών τους (άσκηση δικηγορίας κλπ).
 
Ειδική μέριμνα για τους υποψηφίους που διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης - Τμήματα διαδικτυακής προετοιμασίας
 
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για όσους υποψήφιους διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης. Έτσι, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων της μετακίνησης και διαμονής τους στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων να διαμορφώνονται ευέλικτα και να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.
Υπάρχει εξάλλου η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων διαδικτυακής προετοιμασίας στα οποία μπορούν να ενταχθούν όσοι διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης.