24 χρόνια λειτουργίας του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Συμπληρώνονται φέτος 24 χρόνια λειτουργίας του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
24 χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας στο χώρο της εξειδικευμένης νομικής φροντιστηριακής υποστήριξης.
Ευχαριστούμε όλους τους μαθητές μας που τόσα χρόνια μας τίμησαν με την εμπιστοσύνη τους.
Συνεχίζουμε !!!
Με εμπειρία, συνέπεια, υψηλή ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών, άριστα αποτελέσματα.
 
Χαμηλό κόστος διδάκτρων - Εκπτωτικά προγράμματα
 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ με το εξαιρετικά χαμηλό κόστος διδάκτρων του, επιδιώκει να συμβάλει με κάθε τρόπο ώστε, ακόμη και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, να είναι για κάθε ενδιαφερόμενο εφικτή η πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες του.

Δείτε εδώ το κόστος των διδάκτρων καθώς και τα εκπτωτικά προγράμματα του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ 

Και όλα τα παραπάνω με την ταυτόχρονη διατήρηση του κορυφαίου επιπέδου στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ από το 1999 αδιάκοπα παρέχει.      
      
Η υποστήριξη των υποψηφίων στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ
 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ, απόλυτα εξειδικευμένο στη νομική επιστήμη και πρωτοπόρο εδώ και πολλά χρόνια στον τομέα της προετοιμασίας για τις εξετάσεις εισαγωγής στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, έχει να επιδείξει έργο και αποτελέσματα. Αδιάψευστος μάρτυρας ο μεγάλος αριθμός των μαθητών του που εισήχθησαν στη Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, οι περισσότεροι από τους οποίους ήδη υπηρετούν στο Δικαστικό Σώμα. 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των συναδέλφων νομικών γιατί παράγει έργο που επιφέρει επιτυχημένα αποτελέσματα. Και είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι η καλή φήμη του διαχέεται στο νομικό κόσμο, που και ορθή κρίση διαθέτει και ιδιαίτερα απαιτητικός είναι.
 
Η μέθοδος προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ
 
Η προετοιμασία των υποψηφίων, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
Πλήρη θεωρητική ανάλυση της εξεταστέας ύλης. 
Επίλυση πληθώρας πρακτικών θεμάτων από κοινού με τους διδάσκοντες, αιτιολόγηση των λύσεων με παράθεση του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου και ενίσχυση με το κατάλληλο νομολογιακό υλικό.  
Επίλυση θεμάτων των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων. 
Άμεσες και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Διαγωνίσματα μόλις ολοκληρώνονται θεματικές ενότητες. 
Επαναληπτικά διαγωνίσματα. 
Διαγωνίσματα προσομοίωσης. 
Διαρκή επισκόπηση της νομολογίας, με ανάλυση μεγάλου αριθμού σημαντικών δικαστικών αποφάσεων και διαλεκτικό σχολιασμό τους. 
Διαλεκτική ανάλυση θεμάτων γενικής παιδείας.
Ειδικά μαθήματα ερμηνείας και μεθοδολογίας του δικαίου καθώς και εφαρμογές δικανικού συλλογισμού, προκειμένου οι υποψήφιοι να είναι σε θέση να αναπτύξουν ορθά τις απαντήσεις τους κατά τη διάρκεια των εξετάσεων.
Άμεση ενημέρωση των υποψηφίων σε κάθε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής. 
Πρόσβαση στη νομική βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ. 
Ειδική προετοιμασία πριν το προφορικό στάδιο των εξετάσεων. 
Και ούτω καθεξής.   
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ εγγυάται απόλυτα αυτό που ζητά ο υπεύθυνος υποψήφιος, δηλαδή τη σιγουριά και τη βεβαιότητα της ολοκληρωμένης και μεθοδικής προετοιμασίας.  
 
Δωρεάν δοκιμαστικά μαθήματα
 
Σε όλους τους υποψήφιους παρέχεται εντελώς δωρεάν ο κύκλος μαθημάτων της πρώτης εβδομάδας.
Με τον τρόπο αυτό οι υποψήφιοι διαπιστώνουν σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας τη μέθοδο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ. Μετά την ολοκλήρωση της δοκιμαστικής περιόδου αποφασίζουν τη συνέχιση των σπουδών τους.
Είναι βέβαιο ότι από τις πρώτες διδακτικές ώρες οι υποψήφιοι θα αντιληφθούν την κορυφαία ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αναμφίβολη υπεροχή του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Δωρεάν χορήγηση βοηθητικού υλικού
 
Στους μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ χορηγούνται εντελώς δωρεάν:
Πακέτο δικαστικών αποφάσεων προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι σχετικά με τις νομολογιακές λύσεις σε πολύ σημαντικά νομικά ζητήματα. Από τη συστηματική επισκόπηση αυτών των δικαστικών αποφάσεων αφενός ενισχύεται η κατάρτιση των υποψηφίων και αφετέρου παρέχεται σε αυτούς πεδίο διαλεκτικού σχολιασμού όσον αφορά στις νομικές λύσεις που η νομολογία προκρίνει.
Βοηθητικά φυλλάδια στα οποία περιέχονται κατά τρόπο συστηματοποιημένο και συνοπτικό η σύνθεση νομικών εννοιών, η κατηγοριοποίησή τους, η σχέση τους με άλλες νομικές έννοιες, η επισήμανση ομοιοτήτων ή διαφορών, η παράθεση παραδειγμάτων για την ευχερέστερη κατανόησή τους και ούτω καθεξής.
Φύλλα εφαρμογής με τα οποία ελέγχεται η ορθή εμπέδωση της εξεταστέας ύλης.
Πακέτο με πλήθος πρακτικών θεμάτων, τα οποία ανοίγουν στους υποψήφιους πλαίσιο διαλόγου και εξάσκησης και των οποίων η τελική επίλυση παρέχεται αιτιολογημένα από τους διδάσκοντες.
 
Η απόλυτη νομική εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ διδάσκεται αποκλειστικά και μόνον η νομική επιστήμη. Έτσι, μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρά νομικής παιδείας επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η απόλυτα εξειδικευμένη προετοιμασία.
Όπως είναι φυσικό, ως έμπειροι νομικοί, έχουμε πλήρη επίγνωση τόσο των απαιτήσεων στις συγκεκριμένες εξετάσεις όσο και των ζητημάτων που απασχολούν τους υποψήφιους σε σχέση με τη διαδικασία αλλά και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο καλούνται να εξεταστούν. 
Η απόλυτη λοιπόν εξειδίκευση του φροντιστηρίου νομικής επιστήμης ΘΕΜΙΣ σε ένα αντικείμενο το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζουμε από κάθε άποψη (οργανωτική και διδακτική) καλύτερα από οποιονδήποτε, εξασφαλίζει στους υποψήφιους τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία. 
 
Ολιγομελή τμήματα
 
Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι και το ότι όλα τα τμήματά του είναι ολιγομελή. Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζει την εύρυθμη, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ ο ανώτατος αριθμός ανά τμήμα είναι 12 μαθητές.
 
Άριστη μεταδοτικότητα - Μεγάλη διδακτική εμπειρία
 
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ, είναι όλοι ανεξαιρέτως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με άριστη νομική κατάρτιση και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τη γνώση τους. Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα των διδασκόντων γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή από τους υποψήφιους από την πρώτη ώρα διδασκαλίας.
 
Προγράμματα σπουδών 
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ λειτουργούν τμήματα πολλών ταχυτήτων ικανά να καλύψουν όλες τις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε ενδιαφερόμενου. Σε κάθε περίπτωση, η προετοιμασία είναι συνεχής και διαρκεί μέχρι τις ημέρες των εξετάσεων.
Τα προγράμματα σπουδών καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων ενασχολήσεών τους (άσκηση δικηγορίας κλπ).
 
Ειδική μέριμνα για τους υποψήφιους που διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης - Τμήματα διαδικτυακής προετοιμασίας
 
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για όσους υποψήφιους διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης. Έτσι, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων της μετακίνησης και διαμονής τους στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων να διαμορφώνονται ευέλικτα και να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους.
Υπάρχει εξάλλου η δυνατότητα δημιουργίας τμημάτων διαδικτυακής προετοιμασίας τα οποία μπορούν να επιλέξουν όσοι διαμένουν εκτός Θεσσαλονίκης.