Στο φροντιστήριο νομικής ΘΕΜΙΣ η καλύτερη προετοιμασία
 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ, απόλυτα εξειδικευμένο στη νομική επιστήμη, πρωτοπορεί  εδώ και πολλά χρόνια σε όλους τους τομείς προετοιμασίας των μαθητών του. Όπως είναι φυσικό και οι υποψήφιοι για διορισμό δικαστικών επιμελητών βρίσκουν στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ τον πιο κατάλληλο χώρο για πλήρη, ποιοτική και αποτελεσματική προετοιμασία.  
 
Το κόστος της προετοιμασίας
 
Με τα νέα απολύτως προσιτά οικονομικά προγράμματα που προτείνει το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ επιδιώκει να συμβάλει με κάθε τρόπο ώστε, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, να είναι για κάθε ενδιαφερόμενο εφικτή η πρόσβαση στο φροντιστήριό μας.
 
Η μέθοδος προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ
 
Η προετοιμασία των υποψηφίων καλύπτει όλα ανεξαιρέτως τα εξεταζόμενα μαθήματα και, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει:
Πλήρη θεωρητική ανάλυση της εξεταστέας ύλης. 
Επίλυση πληθώρας πρακτικών θεμάτων από κοινού με τους διδάσκοντες, αιτιολόγηση των λύσεων με παράθεση του απαιτούμενου νομοθετικού πλαισίου και ενίσχυση με το κατάλληλο νομολογιακό υλικό.  
Επίλυση θεμάτων των προηγούμενων εξεταστικών περιόδων. 
Άμεσες και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Διαγωνίσματα μόλις ολοκληρώνονται θεματικές ενότητες. 
Επαναληπτικά διαγωνίσματα. 
Διαγωνίσματα προσομοίωσης. 
Συνεχή εξάσκηση στο δικανικό συλλογισμό. 
Άμεση ενημέρωση των υποψηφίων σε κάθε περίπτωση νομοθετικής μεταβολής. 
Πρόσβαση στη νομική βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ. 
Δωρεάν χορήγηση βοηθητικού υλικού, όπως ενδεικτικά, βοηθητικά φυλλάδια, φύλλα εφαρμογής κλπ. 
Και ούτω καθεξής.   
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ εγγυάται απόλυτα αυτό που ζητά ο υπεύθυνος υποψήφιος, δηλαδή τη σιγουριά και τη βεβαιότητα της ολοκληρωμένης και μεθοδικής προετοιμασίας. 
 
Η απόλυτη νομική εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ διδάσκεται αποκλειστικά και μόνον η νομική επιστήμη. Έτσι, μέσα σε ένα περιβάλλον καθαρά νομικής παιδείας επιτυγχάνεται και διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η απόλυτα εξειδικευμένη προετοιμασία και γνώση.
Όπως είναι φυσικό, ως έμπειροι νομικοί, έχουμε πλήρη επίγνωση τόσο των απαιτήσεων στις συγκεκριμένες εξετάσεις όσο και των ζητημάτων που απασχολούν τους υποψήφιους σε σχέση με τη διαδικασία αλλά και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο καλούνται να εξεταστούν. 
Η απόλυτη λοιπόν εξειδίκευση του φροντιστηρίου νομικής επιστήμης ΘΕΜΙΣ σε ένα αντικείμενο το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζουμε από κάθε άποψη (οργανωτική και διδακτική) καλύτερα από οποιονδήποτε, εξασφαλίζει στους υποψηφίους τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία. 
 
Ολιγομελή τμήματα - Ιδιαίτερα μαθήματα
 
Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι και το ότι όλα τα τμήματά του είναι ολιγομελή. Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζει την εύρυθμη, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία τους.
Για όσους υποψήφιους το επιθυμούν, υπάρχει η δυνατότητα ιδιαίτερων μαθημάτων. 
 
Άριστη μεταδοτικότητα - Μεγάλη διδακτική εμπειρία
 
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ, είναι όλοι ανεξαιρέτως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με άριστη νομική κατάρτιση και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τη γνώση τους. Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα των διδασκόντων γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή από τους υποψήφιους από την πρώτη ώρα διδασκαλίας.
 
Προγράμματα σπουδών - Ειδική μέριμνα για τους υποψήφιους που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ λειτουργούν τμήματα πολλών ταχυτήτων ικανά να καλύψουν όλες τις ανάγκες και προτιμήσεις κάθε ενδιαφερόμενου. Σε κάθε περίπτωση, η προετοιμασία είναι συνεχής και διαρκεί μέχρι τις ημέρες των εξετάσεων.
Τα προγράμματα σπουδών καταρτίζονται κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η όσο το δυνατό καλύτερη αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου των υποψηφίων, λαμβανομένων υπόψη και των υπολοίπων ενασχολήσεών τους. 
Ειδική μέριμνα λαμβάνεται για όσους υποψήφιους κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης. Έτσι, με απώτερο σκοπό την ελαχιστοποίηση των προβλημάτων της μετακίνησης και διαμονής τους στη Θεσσαλονίκη, καταβάλλεται προσπάθεια ώστε το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων να διαμορφώνονται ευέλικτα και να προσαρμόζονται στις ανάγκες τους. 
Για όλα τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων προετοιμασίας του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν αναλυτική πληροφόρηση επικοινωνώντας μαζί μας.