Νέα τμήματα προετοιμασίας δημιουργούνται συνεχώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ προκειμένου να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τα μαθήματα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.