Κατατακτήριες νομικής Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022: Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ πάλι πρώτο με νέες ασύλληπτες επιτυχίες !!!!!!
 
Από τους 44 επιτυχόντες στις κατατακτήριες νομικής Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, οι 24 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ

Δείτε εδώ τους επιτυχόντες μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ 

 
Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν την καθολική κυριαρχία του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
Κυριαρχία αναμφισβήτητη, κυριαρχία που αποτελεί φυσιολογικό επακόλουθο της εξαιρετικά υψηλών προδιαγραφών προετοιμασίας των μαθητών μας, κυριαρχία που αποτελεί παράδοση, κυριαρχία που κάθε χρόνο επιβεβαιώνεται από τις εκπληκτικές επιδόσεις των μαθητών μας.
 
Είναι χαρακτηριστικό, ότι η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ όχι μόνον πέτυχαν με άνεση την εισαγωγή τους στη νομική Θεσσαλονίκης αλλά και κυριάρχησαν στις πρώτες θέσεις των επιτυχόντων. 
 
Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 
Στους 13 πρώτους επιτυχόντες οι 12 είναι μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Στους 24 πρώτους επιτυχόντες οι 18 είναι μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Ο 5 πρώτοι επιτυχόντες είναι μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Και ούτω καθεξής.

Οι επαναλαμβανόμενες κάθε χρόνο επιτυχίες των μαθητών του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ αποτελούν πλέον θεσμό.

Το φροντιστήριο νομικής ΘΕΜΙΣ είναι επί σειρά ετών πρώτο σε επιτυχίες. 
 
Από το ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022, από τους συνολικά 592 εισαχθέντες με κατατακτήριες εξετάσεις στη νομική Θεσσαλονίκης οι 329 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Δηλαδή, περισότεροι από τους μισούς επιτυχόντες ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Αποδεικνύεται λοιπόν περίτρανα ότι το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι το καλύτερο φροντιστήριο νομικής και εκ του αποτελέσματος. 
Ακολουθεί ανάλυση των αποτελεσμάτων για τα παραπάνω ακαδημαϊκά έτη. 
 
Ακαδημαϊκό έτος 2004 - 2005: 
Εισήχθησαν συνολικά 11 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 6 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ. 
 
Ακαδημαϊκό έτος 2005 - 2006: 
Εισήχθησαν συνολικά 22 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 9 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.  
 
Ακαδημαϊκό έτος 2006 - 2007: 
Εισήχθησαν συνολικά 28 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 15 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.  
 
Ακαδημαϊκό έτος 2007 - 2008: 
Οι κατατάξεις έγιναν με βάση το βαθμό πτυχίου και όχι με κατατακτήριες εξετάσεις. 
 
Ακαδημαϊκό έτος 2008 - 2009: 
Εισήχθησαν συνολικά 25 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 13 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.  
 
Ακαδημαϊκό έτος 2009 - 2010: 
Εισήχθησαν συνολικά 25 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 11 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.  
 
Ακαδημαϊκό έτος 2010 - 2011:
Εισήχθησαν συνολικά 25 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 15 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2011 - 2012:
Εισήχθησαν συνολικά 32 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 18 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2012 - 2013:
Εισήχθησαν συνολικά 25 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 16 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2013 - 2014:
Εισήχθησαν συνολικά 44 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 23 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2014 - 2015:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 25 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2015 - 2016:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 26 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2016 - 2017:
Εισήχθησαν συνολικά 44 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 21 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2017 - 2018:
Εισήχθησαν συνολικά 42 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 25 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 31 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ.
 
Ακαδημαϊκό έτος 2019 - 2020:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 31 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Ακαδημαϊκό έτος 2020 - 2021:
Εισήχθησαν συνολικά 45 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 20 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Ακαδημαϊκό έτος 2021 - 2022:
Εισήχθησαν συνολικά 44 επιτυχόντες. Από αυτούς, οι 24 ήταν μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Εύκολα γίνεται αντιληπτό ότι το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι σταθερά και επί σειρά ετών πρώτο σε επιτυχίες. 
 
 
Η μέθοδος προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ
 
Η προετοιμασία των υποψηφίων περιλαμβάνει: 
Πλήρη θεωρητική ανάλυση της εξεταστέας ύλης. 
Πρακτικές εφαρμογές προκειμένου να ελεγχθεί η σε βάθος κατανόηση της ύλης. 
Άμεσες και υπεύθυνες απαντήσεις στα ερωτήματα που υποβάλλουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος. 
Διαγωνίσματα μόλις ολοκληρώνονται θεματικές ενότητες. 
Επαναληπτικά διαγωνίσματα. 
Διαγωνίσματα προσομοίωσης. 
Συνεχή εξάσκηση στο δικανικό συλλογισμό. 
Δωρεάν χορήγηση βοηθητικού υλικού, όπως παρακάτω αναφέρεται. 
Πρόσβαση στη νομική βιβλιοθήκη του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ. 
 
Δωρεάν χορήγηση βοηθητικού υλικού
 
Στους μαθητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ χορηγούνται εντελώς δωρεάν: 
Αρχείο με θέματα κατατακτηρίων εξετάσεων προηγούμενων περιόδων.          
Βοηθητικά φυλλάδια στα οποία περιέχονται κατά τρόπο συστηματοποιημένο και συνοπτικό η σύνθεση νομικών εννοιών, η κατηγοριοποίησή τους, η σχέση τους με άλλες νομικές έννοιες, η επισήμανση ομοιοτήτων ή διαφορών, η παράθεση παραδειγμάτων για την ευχερέστερη κατανόησή τους και ούτω καθεξής. 
Φύλλα εφαρμογής με τα οποία ελέγχεται η ορθή εμπέδωση της εξεταστέας ύλης. 
 
Η απόλυτη νομική εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ
 
Στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ διδάσκεται αποκλειστικά και μόνον η νομική επιστήμη. 
Η απόλυτη εξειδίκευση του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ στη νομική επιστήμη, η άριστη ποιότητα διδασκαλίας, η σωστή μεθοδολογία, η πολυετής εμπειρία και η τεχνογνωσία των συντελεστών του εγγυώνται την πιο οργανωμένη και ολοκληρωμένη προετοιμασία και εξασφαλίζουν άριστα αποτελέσματα και κορυφαία ποσοστά επιτυχίας.
Όπως είναι φυσικό, ως έμπειροι νομικοί, έχουμε πλήρη επίγνωση τόσο των απαιτήσεων στις συγκεκριμένες εξετάσεις όσο και των ζητημάτων που απασχολούν τους υποψήφιους σε σχέση με τη διαδικασία αλλά και το γνωστικό αντικείμενο στο οποίο καλούνται να εξεταστούν. 
Η απόλυτη λοιπόν εξειδίκευση του φροντιστηρίου νομικής επιστήμης ΘΕΜΙΣ σε ένα αντικείμενο το οποίο αποδεδειγμένα γνωρίζουμε από κάθε άποψη (οργανωτική και διδακτική) καλύτερα από οποιονδήποτε, εξασφαλίζει στους υποψήφιους τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επιτυχία. 
 
Ολιγομελή τμήματα
 
Εξαιρετικά σημαντικό πλεονέκτημα της προετοιμασίας στο φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ είναι και το ότι όλα τα τμήματά του είναι ολιγομελή. Αυτό, όπως είναι αυτονόητο, διασφαλίζει την εύρυθμη, ευέλικτη και αποτελεσματική λειτουργία τους. 
 
Άριστη μεταδοτικότητα - Μεγάλη διδακτική εμπειρία
 
Οι καθηγητές του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ, είναι όλοι ανεξαιρέτως κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, με άριστη νομική κατάρτιση και με πολύχρονη διδακτική εμπειρία, ικανοί να μεταδώσουν με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τη γνώση τους. Η εμπειρία και η μεταδοτικότητα των διδασκόντων γίνεται πολύ εύκολα αντιληπτή από τους υποψήφιους από την πρώτη ώρα διδασκαλίας. 
 
Το κόστος της προετοιμασίας
 
Το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ παρέχει στους υποψήφιους την οικονομικότερη λύση για την προετοιμασία τους.  
Το ποσό των διδάκτρων είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ παράλληλα η ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών είναι ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. 
Εξάλλου, παρέχεται στους υποψήφιους η δυνατότητα για πληρωμή των διδάκτρων σε δόσεις, καθώς και σημαντική έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής.
 
Προγράμματα σπουδών
 
Τα προγράμματα μαθημάτων καθορίζονται ευέλικτα και πάντοτε σε συνεννόηση με τους υποψήφιους. 
Σχηματίζονται διαρκώς τμήματα πολλών ταχυτήτων. Έτσι, το ωράριο, η διάρκεια και η συχνότητα των μαθημάτων διαμορφώνονται κυρίως με βάση τις ανάγκες των υποψηφίων. 
Για όλα τα προγράμματα σπουδών των τμημάτων προετοιμασίας του φροντιστηρίου ΘΕΜΙΣ οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να λαμβάνουν αναλυτική πληροφόρηση επικοινωνώντας μαζί μας.