Τα μαθήματα προετοιμασίας του νέου τμήματος για την κατεύθυνση πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και την κατεύθυνση των εισαγγελέων, θα αρχίσουν την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 14.30 μ.μ.

ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αστικό δίκαιο

Πολιτική δικονομία

Ποινικό δίκαιο

Ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο

Ποινική δικονομία

Εμπορικό δίκαιο

Θέματα γενικής παιδείας

Ειδικές εφαρμογές στο δικανικό συλλογισμό

Ευρωπαϊκό δίκαιο

Για δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ