Η έναρξη λειτουργίας του νέου τμήματος θα γίνει τη Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14.30 μ.μ. με το πρώτο μάθημα στο Αστικό δίκαιο και την Πολιτική δικονομία. Το οριστικό πρόγραμμα θα προκύψει κατά την παραπάνω ημέρα. 

Υπενθυμίζεται ότι η προετοιμασία των υποψηφίων είναι ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των συγκεκριμένων εξετάσεων και παρέχεται σε αυτοτελή τμήματα που συγκροτούνται αποκλειστικά και μόνον από υποψηφίους συμβολαιογράφους. 

Διδάσκονται όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα (Αστικό δίκαιο, Πολιτική δικονομία, Εμπορικό δίκαιο, Ειδικοί νόμοι, Κώδικας συμβολαιογράφων)