Ενόψει της έναρξης λειτουργίας των πρώτων τμημάτων προετοιμασίας, θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική - προγραμματική συνάντηση την Τετάρτη 8 Μαϊου 2019 και ώρα 18.00 μ.μ. 

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στη συνάντηση παρακαλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας τηλεφωνικά με το φροντιστήριο ΘΕΜΙΣ

Οι εγγραφές συνεχίζονται